Joguines adaptades

Els nens i nenes de totes les cultures i condicions necessiten gaudir de moments de joc i esbarjo, així com de joguines i elements lúdics que enriqueixin i estimulin aquesta activitat.

Mitjançant el joc, els infants descobreixen i comprenen el món que els envolta, aprenen a relacionar-se amb els altres i experimenten la seva pròpia capacitat de acció. Cal destacar, però, que els nens i nenes amb algun tipus de discapacitat, es troben amb obstacles importants per a la satisfacció d’aquesta necessitat.

Per poder satisfer-la és imprescindible que tinguin accés a jocs i joguines seleccionats sota uns criteris específics per a cada infant d’acord amb les seves possibilitats d’acció i els seus interessos.

D’altra banda, és fonamental vetllar per garantir la igualtat d’oportunitats oferint escenaris i situacions de joc amb altres nens i nenes que afavoreixin la seva integració i normalització.

En el món dels discapacitats hi ha una sèrie de paraules que s’utilitzen de diferent manera segons el col·lectiu al que es pertany i no sempre es posen d’acord totes les entitats i persones que hi treballen. Joguina Segura, sense ànim de ofendre o faltar el respecte a ningú, a l’hora d’escollir discapacitat, disminuït o deficient hem optat per dir sempre discapacitat sense diferenciar segons el tipus de discapacitat, disminució o deficiència.