Com adaptar una joguina per a un nen amb discapacitat?

Idees i recursos per a la realització d’adaptacions casolanes de joguines per a infants amb discapacitat motora, auditiva i visual.

Discapacitat motora

Fixar les bases de les joguines (amb velcro, imants, abraçadores…) per evitar moviments no desitjats durant el joc.

Modificar els vestits de les nines per facilitar la seva manipulació (p.ex. amb velcro en les costures).

Fer més grans les peces, els mànecs o els agafadors per tal de facilitar la seva manipulació.

Col·locar peces per reposar el cap, armilles o cinturons de subjecció per mantenir la postura.

Afegir cordes o varetes per tal de facilitar l’arrossegament d’algunes joguines.

Modificar les dimensions de la joguina ( alçada, profunditat…) per permetre l’accés al mateix de forma frontal.

Incorporar elements amb relleu (tacs, palanques, anelles, etc.) que facilitin el gir o la possibilitat d’agafar les peces.

Adaptar la joguina per a poder accionar-lo a traves d’un polsador ( posar-li un jac).

Discapacitat auditiva

Modificar la joguina per poder utilitzar-la simultàniament amb auriculars i sons per el canal habitual de la joguina amb el fi de possibilitar el joc compartit dels infants amb i sense deficiència auditiva.

Col·locar dispositius electrònics que: tradueixin els efectes sonors en altre tipus d’efectes perceptibles per l’infant, amplifiquin les vibracions de les joguines al produir efectes sonors o amplifiquin els efectes sonors.

Traduir els missatges orals a missatges escrits.

Discapacitat visual

En els jocs amb text o instruccions, traduir al llenguatge Braille o dotar de relleu les indicacions o il·lustracions, o bé incloure enregistraments de veu que substitueixin informacions de text.

Incorporar sons, relleus o textures que substitueixin o acompanyin a l’estímul visual.

En jocs de taula, dotar de relleu el tauler i col·locar a les fitxes algun sistema de fixació (velcros, imants, ventoses, etc.) per que no es desplacin involuntàriament.

En estructures per al joc simbòlic que constin de varies peces pot resultar útil pegar-les per evitar que es desmuntin.