Com escollir una joguina per a un nen amb discapacitat?

A l’hora de seleccionar joguines i elements per a jugar és útil tenir en compte una sèrie d’aspectes i criteris que facilitin la tria.

A nivell general cal recordar que s’ha de:

  • Escollir tenint en compte els interessos de l’infant.
  • Pensar sempre en les capacitats que té.
  • Tenir en compte les seves necessitats.
  • Comprar sempre pensant en las normes de seguretat.

Criteris i consells per la selecció de joguines segons les discapacitats


DISCAPACITAT MOTORA

Discapacitat motora

Que es manipulin mitjançant tècniques motrius controlades pels propis nens i nenes.

Que els polsadors o botons siguin molt accessibles i fàcils d’accionar.

Que les seves peces siguin fàcils de encaixar.

En estructures grans tipus mobiliari (cuines, bancs de treball…) que les seves dimensions permetin introduir les cadires de rodes, o que possibilitin un senzill desglossament en mòduls per a poder utilitzar-los desmuntats sobre una superfície.

Que permeti un fàcil accés a totes les seves possibilitats o funcions.

Els jocs de taula que disposin d’antirelliscant per la part inferior.

Que no s’hagin de fer moviments massa ràpids o que es pugui regular els temps de resposta.

Que no obliguin a efectuar moviments simultanis (p.e. polsar dues tecles alhora).

DISCAPACITAT AUDITIVA

Discapacitat auditiva

Les joguines amb so han de tenir control de volum i sortida opcional d’auriculars per poder adaptar-lo al nivell auditiu de l’infant.

Si té efectes sonors, han d’anar acompanyats d’altres efectes perceptius per aquests infants (llums, imatges, vibracions…).

Per evitar acoblaments es necessari consultar un especialista que ens orienti en la elecció depenent del tipus d’audífon que utilitzi cada infant.

DISCAPACITAT VISUAL

Discapacitat visual

Que tinguin un disseny senzill, realista i fàcil d’identificar al tacte.

Que incloguin objectes o complements fàcils de manipular.

Que incorporin efectes sonors i distintes textures.

Que no incloguin peces massa petites o que permetin una còmoda i ràpida classificació de les mateixes al tacte.

Que els seus colors siguin molt vius i contrastats ( negres, blancs, brillants…) que poden ser percebuts per infants amb discapacitat visual. Però sobretot potenciar aquesta visió per baixa que sigui.

Que siguin compactes i no es desmuntin fàcilment.

DISCAPACITATS PSÍQUIQUES

Infants amb discapacitats psíquiques

Sovint els infants amb discapacitats psíquiques tenen d’altres discapacitats associades i s’han de fer la selecció pensant en aquestes.

Per tal d’escollir la joguina més adequada per a un infant amb discapacitat psíquica hem de pensar en una joguina que s’adapti al seu nivell intel·lectual, maduratiu i físic.

Les joguines didàctiques per a ús escolar són una bona opció per aquests infants ja que ajuden desenvolupar les seves capacitats d’aprenentatge de la manera més atractiva per a qualsevol infant, jugant.