Què entenem per joguina adaptada?

S’entén per joguina adaptada aquelles joguines estàndards a les quals se’ls ha fet alguna modificació física que facilita l’ús i el joc a un infant amb discapacitat.

Hi ha molts tipus d’adaptacions, des de molt senzilles, com posar velcro per tal de fixar el joc o joguina, fins d’altres força més complicades, com traduir els efectes sonors en visuals o instal·lar un jac que faciliti l’ús de la joguina.

Per instal·lar aquestes adaptacions més complexes, ens podem adreçar a diferents institucions y empreses especialitzades en adaptar joguines estàndards tenint en compte les necessitats i característiques de l’infant per a qui s’han seleccionat.

Els criteris bàsics que marcaran el tipus i grau d’adaptació de la joguina són la capacitat de moviment del nen o nena, les seves capacitats de manipulació i les seves possibilitats de percepció sensorial. Les modificacions que s’apliquin hauran d’estar també en consonància amb la complexitat física de l’infant, el seu grau de discapacitat i el seu nivell de comprensió.

Davant qualsevol tipus d’adaptació és precís vetllar per les condicions de seguretat i assegurar-se que les adaptacions que introduïm no afegeixin cap perill per l’infant que el farà servir o pels del seu voltant.

Un altre aspecte a tenir en compte és l’aspecte final de la joguina un cop adaptada, vetllant per a que aquesta continuï sent atractiva i desitjable a ulls d’un infant amb o sense discapacitat.

Construir una joguina

Altra possibilitat, a banda d’adaptar una joguina, és construir-la un mateix, com per exemple ampliant unes cartes amb una fotocopiadora i plastificant-les o creant un llibre tàctil amb retalls, cintes, cotó fluix, esponja… D’aquesta manera es pot fer un treball molt a mida de l’infant a qui s’adreça.