Més que jugar

Avui dia les joguines i els jocs ocupen un lloc important a la vida dels nens. Els pares i els educadors sabem que la capacitat de jugar resideix, més que en els materials de joc, en els mateixos nens, però també hem d’aprofitar i potenciar el caràcter educatiu i de diversió de les joguines.

Hem d’oferir a la infància l’oportunitat de tenir a prop joguines segures, que siguin adequades per a l’edat i l’escenari on els nens les facin servir. Per a això caldrà tenir en compte els paràmetres de qualitat i seguretat que garanteixin un joc enriquidor i alhora responguin als interessos i a les necessitats de la infància.