El dret a jugar

La vida infantil no pot concebre’s sense jocs; jugar és la principal activitat de la infància, en la qual els nens no dubten a emprar tot el temps de què disposen.

El joc és un impuls que des de petits ens empeny a descobrir, manipular, observar i interpretar el món que ens envolta. Jugant descobrim l’amic, aprenem a relacionar-nos amb els altres, exercitem les nostres habilitats i capacitats i ens aventurem a assumir petits riscos que ens ajuden a créixer i a conèixer el que tenim al nostre voltant.

La Declaració Universal dels Drets de la Infància reconeix el joc com un dret fonamental perquè, sense cap dubte, el fet de jugar possibilita situacions òptimes per al desenvolupament que influeixen directament en el creixement sa dels nens.

D’altra banda, no hem d’oblidar que el joc no és una activitat exclusiva de la infància. Jugar és un recurs excel·lent de diversió per a totes les edats i representa, a més, una activitat important que afavoreix la relació i comunicació entre adults, nens i adolescents.

En aquesta activitat important en la vida de les persones, la joguina adquireix un valor significatiu com a element capaç d’enriquir-la i estimular-la.