Els grans també juguen!

Als jocs dels nostres nens tenim un paper fonamental com a adults disposats a facilitar les condicions necessàries perquè el joc es desenvolupi de manera natural i espontània.

Espais, exteriors i interiors, on jugar. Els nens necessiten disposar d’escenaris adequats que convidin a descobrir i a imaginar, i que permetin moure’s amb llibertat.

Temps suficient per desplegar els seus jocs, moments relaxats, sense presses, que els permetin iniciar una partida, acabar-la, animar-se a repetir-la novament i endreçar les joguines que han utilitzat.

Companys amb els quals compartir aquests moments de diversió i creixement. Amics i amigues amb els quals riure, amb els quals relacionar-se i, també, amb els quals enfadar-se i discutir, per aprendre a arribar a acords.

Joguines, joguines segures seleccionades amb criteris de qualitat, variades, en la seva justa mesura que assegurin una elecció adequada per a cada nen o nena, tenint en compte les seves preferències, els seus gustos i les seves necessitats. Cal recordar que la quantitat de joguines no és directament proporcional a la qualitat del joc o la quantitat de temps que es dedica a jugar, que, és clar, s’ha de repartir a totes les èpoques de l’any: el joc no ha de reduir-se a un moment determinat del calendari.

Cal tenir en compte que, encara que els jocs i joguines que posem a disposició dels nens responguin al concepte de joguina segura, a les seves mans tenen un ús imprevisible, perquè jugar és experimentar i explorar. Aquesta aventura sovint pot comportar una certa dosi de risc, un risc que hem de considerar i acceptar, perquè és fonamental perquè el nen i l’adolescent aprenguin a superar les dificultats i a identificar les situacions en què cal estar alerta.

Evidentment, per a jugar, els nens necessiten els pares, educadors o avis, adults propers que els acompanyin en els seus jocs, que s’entusiasmin amb ells, que expliquin com jugar, que els transmetin els hàbits d’ús i cura de les joguines o que senzillament observin amb entusiasme l’activitat lúdica de nens i adolescents.