Normativa

Els requisits mínims que han de cumplir les joguines per tal de ser segures i que es puguin comercialitzar sense riscs están establerts per una normativa específica que és aplicable a tots els països de la Unió Europea.

Els fabricants o bé els seus representants, distribuidors i comerciants están obligats a cumplir-la a fi de proporcinoar als consumidors únicament joguines segures.

D’acord amb aquesta normativa, s’han de tenir en compte tres aspectos clau en la seva fabricació i components:

  • Les propietats mecàniques i físiques
    Exemple: una joguina de fusta no pot tenir estelles.
  • Els materials no es poden inflamar
    Exemple: no s’ha de fer servir en cap cas el cel·luloide
  • La composició química
    Exemple: un niño no pot tenir substàncies toxiques que puguin posar en risc la salut.