Educar en la seguretat

No sempre es poden eliminar tots els riscos quan un nen juga o manipula una joguina.

S’ha d’educar els nens i les nenes en el risc, tot ensenyant-los a evitar o minimitzar els possibles perills. És fonamental educar-los en la prudència i la seguretat, de manera que no s’exposin a cap perill per la seva actuació i sàpiguen evitar -los si se’ls en presenten.