Característiques de la joguina

Exigències essencials de seguretat de les joguines per evitar riscos.

PROPIETATS

Risc evitable

Requisits

Físiques i mecàniques
 • Lesions corporals
 • Asfíxia/escanyament
 • Ofegament
 • Lesions psicològiques
 • Cremades
 • Intoxicació
 • Resistència/Estabilitat
 • Dimensions peces
 • Longitud de cordes
 • Estabilitat aquàtica
 • Energia cinètica controlada
 • Temperatura adequada
 • Materials adequats
 • Sonoritat
 • Joguines amb aliments
Químiques
 • Intoxicació
 • Cremades
 • Límits de substàncies químiques
 • Límits per a fragàncies
 • Materials adequats de contacte
Elèctriques
 • Electrocució
 • Lesions corporals
 • Cremades
 • Tensió elèctrica limitada
 • Control descàrrega elèctrica
 • Aillants i protecció
 • Potència de LEDS
Higièniques
 • Intoxicació
 • Infecció
 • Disseny adequat
 • Neteja fàcil (evitar patògens)
Radioactives
 • Radiació
 • Límit a les substàncies radiactives