La joguina i la seguretat

Des del punt de vista legal, una joguina és qualsevol producte concebut o palesament destinat a ser utilitzat amb finalitats de joc per nens d’edat inferior a 14 anys.

El Reial Decret 1205/2011 sobre la seguretat de la joguina estableix en el seu Annex I un llistat de productes que no es consideren com joguines.

Però d’una altra banda, també s’especifica quines joguines queden fora de l’àmbit d’aplicació de la legislació: equip de terrenys de joc destinats a un ús públic, màquines de joc automàtiques, funcionin o no amb moneda, vehicles de joguina equipats amb motors de combustió, motors de vapor de joguina.

El fabricant ha de garantir que el nivell de seguretat de les joguines es manté durant tota la utilització previsible i normal de les joguines i no pot comercialitzar-se cap joguina que no sigui segura.

Llistat de productes

Exclusions: Productes que no són joguines. La normativa estableix en el seu Annex I un llistat de productes que no es consideren joguines.

1. Objectes decoratius per a actes festius i celebracions.

2. Productes per a col·leccionistes adults, a condició que els productes o el seu embalatge duguin una indicació visible i llegible que indiqui que estan destinats a col·leccionistes no menors de catorze anys. Exemples de categoria:

  • Models a escala detallats i fidels
  • Kits de muntatge dels models a escala detallats
  • Nines populars i decoratives i altres articles similars
  • Reproduccions històriques de joguines, i
  • Reproduccions d’armes de foc reals

3. Equips esportius, inclosos els patins de rodes, els patins en línea i els monopatins destinats a nens amb una massa corporal superior a 20 kg

4. Bicicletes amb una altura màxima de selló superior a 435 mm, mesurada com la distància vertical entre el terra i el punt més alt de la superfície del selló, amb el selló col·locat en posició horitzontal i la tija en la marca inferior

5. Patinets i altres mitjans de transport dissenyats per a l’esport o destinats a utilitzar-se en vies públiques o camins públics

6. Vehicles elèctrics destinats a utilitzar-se en vies públiques, camins públics o les seves voreres

7. Equip aquàtic destinat a utilitzar-se en aigües profundes i accessoris per a aprendre a nedar per a nens, com flotadors de seient i articles d’ajudar per a nedar

8. Trencaclosques de més de 500 peces

9. Armes i pistoles de gas comprimit, excepte les armes i pistoles d’aigua, i arcs de tir de més de 120 cm de llarg

10. Focs artificials, incloses les càpsules fulminants que no estan dissenyades específicament per a joguines

11. Productes i jocs que utilitzen projectils punxeguts, com conjunts de dards amb puntes metàl·liques

12. Productes educatius funcionals, com forns elèctrics, planxes o altres productes funcionals que la seva tensió superi els 24 volts venuts exclusivament amb fins educatius sota la supervisió d’adults

13. Productes destinats a utlitzar-se amb fins pedagògics, com equip científic, en col·legis i altres contextos educatius sota la vigilància d’instructors adults

14. Equip electrònic, com ordinadors personals i consoles de joc, utilitzat per a accedir a software interactiu i els seus perifèrics associats, si l’equip electrònic o els perifèrics associats no estan dissenyats i destinats específicament per a nens i tenen un valor lúdic de per sí, com els ordinadors personals de disseny especial, els teclats, les palanques de comandament o els volants

15. El software interactiu destinat a l’oci i a l’entreteniment, com els jocs d’ordinador i els seus suports d’emmagatzematge, per exemple, els CD

16. Els xumets de nadó

17. Els llums atractius per a nens

18. Els transformadors elèctrics per a joguines

19. Accessoris de moda per a nens que no estan destinats a joc