Què és una joguina segura?

La Joguina Segura és aquella que, atenent al comportament habitual dels nens, no posa en perill la seguretat i la salut dels seus usuaris ni de terceres persones quan es fa un ús previsible o inherent a la seva destinació normal.

Una joguina és segura quan compleix la normativa i informa eficaçment dels aspectes d’ús i de les situacions de risc en el seu ús inadequat o perillós.

A més, cal assegurar que la joguina també respongui a les expectatives de joc d’acord amb el seu valor lúdic i educatiu.