De què estan fets?

30Els criteris materials ens permeten valorar la qualitat de la joguina en funció de la seva composició material i de l’adequació del seu disseny pel que fa a la mena de joc que proposa i l’edat del nen i la nena a què s’adreça.

Alguns aspectes fonamentals que hem de valorar en un joc o joguina són els següents:

  • Els materials amb els quals s’ha construït i el resultat final del producte han de complir una normativa estricta que garanteix la seguretat d’aquest material a les mans del nen o la nena a què va adreçada la joguina. Per a això les joguines passen per diferents proves físiques, químiques i mecàniques. El segell CE imprès a l’embalatge extern pressuposa la qualitat del joc o joguina i deixa entendre que ha estat sotmès a proves que ho acrediten.
  • La solidesa i durabilitat del producte és un altre aspecte important a tenir en compte. Els nens pateixen quan se’ls trenquen les joguines, ja que hi dipositen molt d’afecte degut als bons moments que els fan passar. Per aquest motiu, hem d’evitar aquelles que puguin trencar-se fàcilment a les seves mans en no estar ben construïdes o necessitar una cura extrema en el seu ús. No obstant això, cal precisar que alguns jocs o joguines dirigits a nens grans tenen un aspecte fràgil, estimulant el nen o la nena a tractar-los amb delicadesa i cura, un valor important que convé transmetre (olles de porcellana, jocs de construcció de maquetes, cotxes teledirigits…)
  • La bellesa i estètica és un element important a considerar. Les joguines són objectes molt propers als nostres nens, per la qual cosa han de respondre als seus gustos i a un concepte adient de bellesa. Els nens mereixen tenir a les seves mans uns objectes bonics, ben acabats, que els despertin l’interès per les coses ben fetes, agradables i delicades.

Aquests aspectes s’han de considerar tenint en compte dues variables importants:

  • L’adequació a l’edat del nen: és un dels criteris més importants; la forma i ergonomia del joc ha de respondre a la capacitat de manipulació del nen o la nena a qui l’hi oferim, ha d’adaptar-se a la grandària de la seva mà (un encaixable amb peces gegants que no pugui agafar amb les mans no podrà complir la seva funció), ha de tenir unes dimensions que s’ajustin a la seva estatura (una cuineta als prestatges més alts de la qual no s’hi arriba redueix les seves possibilitats de joc) i, si ho requereix l’ús de la joguina, un pes que sigui suportable pel nen (un correpassadissos tan feixuc que necessiti un adult que l’empenyi no complirà la seva funció a les mans del nen que l’hagi d’arrossegar).
  • L’adequació al tipus de joc que proposa: tant el disseny com el material emprat per a la fabricació de la joguina han d’afavorir el desenvolupament del joc per al qual ha estat concebuda. Així, hem d’exigir que un joc per jugar a la banyera estigui construït amb materials que puguin mullar-se; si està pensat per encaixar, ha de tenir un disseny i un tipus de material que faciliti l’encaix, a més d’una precisió en el tall que permeti armar una construcció estable i consistent; si la joguina està dissenyada per ser manipulada per un nadó, ha de tenir en compte la necessitat de ser rentable, etc. El material i el disseny de les joguines han d’estar en funció del joc que proposen i adequar-se a l’ús que els donarà durant el joc el nen al qual es dirigeixen.