Com comprar una joguina segura?

A l’hora de comprar és aconsellable seguir unes pautes de selecció que determinin:

  • una compra més lliure i responsable a l’hora d’escollir l’oferta que hi ha en el mercat.
  • un grau de satisfacció més gran de les expectatives del joc i les necessitats dels destinataris.
  • una despesa més adequada a les possibilitats econòmiques de cada família.

Durant la compra de joguines verifiquem i consultem tota la informació que totes les joguines estan obligades a indicar a l’embolcall o a la coberta:

- nom del fabricant
- marca comercial
- marca CE
- característiques tècniques i funcionals i indicadors de seguretat, que poden estar representats mitjançant textos, dibuixos o símbols.