Més joguines és garantia d’un millor joc?

En absolut. Molta quantitat de joguines lluny d’enriquir el joc pot arribar a dificultar-lo ja que l’excés deixa poc marge per a la invenció i la construcció de nous i creatives joguines.