Què diu la normativa de seguretat de les joguines que imiten armament?

La normativa exclou expressament de la seva consideració com a joguines les imitacions fidels d’arma de foc reals.

No obstant això existeixen certes referències en tractats o lleis que regulen o consideren qüestions ètiques a tenir en compte.

  • En la Convenció de Drets del Nen de les Nacions Unides reconeix que l’educació i la formació del menor ha d’estar encaminada a inculcar al nen el respecte dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals.
  • Pel que fa a la protecció del consumidor, si es tracta de menors, s’han establert normes generals que prohibeixen la venda o transmissió d’objectes que incitin a la violència o activitats delictives, o que comportin actituds o conductes contràries als drets i llibertats.
  • Altres lleis prohibeixen, especialment, la promoció de missatges dirigits a menors que fomentin la violència.

A pesar de tot el que s’ha dit aquest tipus de joguines no està prohibit.