Joguines que no compleixen amb les condicions de seguretat, què en fem?

Les joguines que no compleixen amb les condicions essencials de seguretat poden ser immobilitzats o retirats del mercat per l’autoritat competent durant el transcurs d’una inspecció. 

La comprovació de la no adequació de la joguina amb la normativa de seguretat determina l’obertura d’un expedient administratiu que pot acabar amb la destrucció de la partida retirada o immobilitzada.