Quines són les propietats essencials en la seguretat d’una joguina?

Tota joguina que es posa a la disposició del consumidor deu ser a mesura que com a mínim a determinades propietats físiques i mecàniques (absència de peces petites, vores que no tallin), químiques (no presència o límits de determinades substàncies), de inflamabilitat (materials no inflamables, substàncies no explosives), elèctriques (aïllament, tensió limitada), radioactives (absència d’elements o substàncies radioactives) i fins i tot, higièniques. 

L’incompliment de qualsevol d’elles determinarà la inseguretat de la joguina.