Quins elements ens poden alertar sobre la inseguretat d’una joguina?

Altres elements com l’absència del marcat “CE”, l’absència o defectes de l’etiquetat, la no identificació del fabricant o el seu representant en la UE, la falta d’informació o d’instruccions d’ús, el no advertiment de determinats riscos o indicacions en idiomes no oficials deuen alertar-nos sobre l’incompliment de les normes de seguretat de les joguines.