Quins requisits legals ha de complir una joguina per a satisfer al consumidor?

Una joguina, a més de no comprometre la salut o la integritat física dels seus destinataris, ha de satisfer el dret dels nens i nenes al joc, com a element essencial del seu creixement i maduració, adaptant-se a les seves necessitats, i ajudant-los al desenvolupament psicomotor en cada etapa evolutiva.